Ouders als gelijkwaardige partners op Neonatologie-afdeling

Wetenschappelijk onderzoek

Veel Amsterdammertjes worden in OLVG geboren. Voor de kersverse ouders start hiermee een nieuwe levensfase. Geboortezorg in OLVG speelt een belangrijke rol in deze levensbepalende momenten. Zeker als het kind te vroeg, te klein of ziek is bij de geboorte en moet worden opgenomen op de afdeling Neonatologie.

Onderzoek naar lange termijneffecten FICare

Binnen OLVG wordt al jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe ouders beter betrokken kunnen worden bij de zorg voor hun te vroeg of ziek geboren kind tijdens een opname op de afdeling Neonatologie. Dit zorgconcept heet Family Integratated Care (FICare). In het Anna Paviljoen, het moeder- en kindcentrum van OLVG, wordt FiCare al ruim zeven jaar met succes toegepast. OLVG is hét expertisecentrum en voorloper van dit zorgconcept in binnen- en buitenland. Meer onderzoek is en blijft nodig om te kunnen zorgen voor een optimale gezondheid van kind en ouders.

Ouders zelfvertrouwen geven

Hoewel er steeds meer kennis en bewijs is voor de positieve gevolgen die FICare heeft op zowel ouder als kind, zoals een gunstig effect op gedrag en ontwikkeling, is nog weinig bekend of deze positieve effecten er ook op latere leeftijd zijn. De zogeheten AMICA-5 studie gaat daar een antwoord op geven. Het is een follow-up studie naar dat lange termijneffect van ouderparticipatie op kinderen van 5,5 jaar.

FICare is een manier van zorg om ouders te ondersteunen en te begeleiden in hun ouderrol tijdens de opname. Hierdoor worden ze optimaal voorbereid op zelfstandig ouderschap bij ontslag. Door gelijkwaardig lid van het zorgteam te zijn en actief te participeren in besluitvorming over het (medisch) beleid, kunnen ouders de mentale belasting als minder zwaar ervaren. Zodoende kunnen de psychische gevolgen van een intensieve ziekenhuisopname voor ouders mogelijk verminderd worden, en daarmee de gezondheid van het kind worden verbeterd. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat ouders zich sneller vertrouwd voelen met de zorg voor hun kind, waardoor de ziekenhuisopname verkort kan worden. Dit leidt tot minder kosten en is ook gunstig voor de opnamecapaciteit.

Arts-onderzoeker kindergeneeskunde Milène Alferink in OLVG:

'De hechting tussen ouders en kind en de manier waarop de ouders hebben geparticipeerd in de zorg voor hun baby in het ziekenhuis staat centraal in dit onderzoek. Maar dan 5,5 jaar na de geboorte. Met mijn onderzoeksteam wil ik onderzoeken hoe de neurocognitieve ontwikkeling is van de ex- (te vroeg geboren) kinderen op de leeftijd van 5,5 jaar.' 

Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig. Deze kosten zijn voor het kunnen aanstellen van een arts onderzoeker  Stichting Vrienden van OLVG wil hieraan bijdragen. Help jij mee?

Meer weten?

Bekijk de video's: