Nieuwe methode om bij patiënten met nierschade sneller angst en depressie te kunnen signaleren

Wetenschappelijk onderzoek

In Nederland hebben 1,7 miljoen (1 op de 10) mensen nierschade. En dit aantal neemt alleen maar toe. Nierschade kan leiden tot verlies van nierfunctie en verlies van gezondheid. In OLVG worden jaarlijks ruim 1.750 patiënten behandeld bij de afdeling Nierziekten en de dialyseafdeling. OLVG loopt voorop in de multidisciplinaire behandeling van patiënten met nierfalen. 

Vol inzetten op het vroeg in kaart brengen

Eerder onderzoek door OLVG heeft aangetoond dat angst en depressie bij patiënten met nierschade tot meer ziektelast en sterfte leiden. Het is dus belangrijk om angst en depressie in een vroeg stadium te herkennen. Dr. Carl Siegert, nefroloog, en Prof. Dr. Birit Broekman, psychiater en hun onderzoeksteam willen hiervoor een korte en eenvoudige vragenlijst ontwikkelen die gemakkelijk is te gebruiken voor patiënten van verschillende leeftijden en migratie achtergrond. Hierdoor kunnen patiënten die dat nodig hebben vroeg behandeld worden voor hun angst en depressie en zal de ziektelast verminderen.

Depressie en angst niet opmerken leidt tot meer ziekte en sterfte.

Mensen die met nierziekten te maken krijgen, worden geconfronteerd met levensvragen zoals ‘hoe nu verder?’. De gevolgen zijn vaak niet of moeilijk te overzien. Omdat patiënten met nierschade veel lichamelijke klachten hebben, blijven klachten van depressie en angst vaak onopgemerkt voor hun behandelteam. Daarbij verschilt het voorkomen en de impact van deze klachten sterk tussen patiënten van verschillende migratie achtergrond. 

Door uitrol in heel Nederland verbetering van zorg voor alle patiënten met nierfalen

OLVG is de spil in een samenwerkingsverband van ruim 20 dialysecentra in de Randstad. En maakt deel uit van het landelijke PRO-Guide project op het gebied van mentale gezondheid van patiënten met nierschade. De te ontwikkelen vragenlijst zal eerst binnen zeven Santeon ziekenhuizen worden gebruikt. Door deze gewenste verbetering van zorg verwacht het onderzoeksteam betere levenskwaliteit en afname van ziektelast en sterfte voor patiënten met nierschade te kunnen realiseren. 

 

Dr. Birit Broekman, bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie in OLVG:

'Door middel van wetenschappelijk onderzoek wil ik de relatie tussen lichamelijk functioneren en psychiatrische klachten verder begrijpen en de risico- en beschermende factoren in kaart brengen. Vanwege het grote volume en de grote diversiteit aan patiënten kan dit heel goed in OLVG.'

Voor dit 1 jaar durende onderzoek is € 50.000 nodig. Dit zijn de kosten om een arts in opleiding (promovendus) het onderzoek te kunnen laten uitvoeren. Stichting Vrienden van OLVG wil hieraan bijdragen. Help je mee?